ความลับระหว่างเราสอง

posted on 25 Nov 2013 08:14 by boynipan directory Fiction

 

 

  
    
 
    

อาจจะพูดได้ว่า..

                           

ดิฉันเป็นเพียงแค่แม่ค้าขายของธรรมดาคนหนึ่งที่มีความภาคภูมิใจในการขาย